Storno podmínky

STORNO PODMÍNKY

Tyto storno podmínky jsou platné pro Rybník Ráček, V Rači, 270 54 Řevničov, Česká republika

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace služeb učiněné mezi objednavatelem služeb a jejich poskytovatelem (=Rybník Ráček).

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše rezervace služeb.

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou poskytovateli.

4. Poskytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 7 dnů včetně před ohlášeným příjezdem.

5. Při zrušení rezervace 6-1 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny rezervovaných služeb.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Tyto storno podmínky jsou platné jak pro individuální hosty, tak pro skupinové rezervace.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.3.2022